Profesora María Jesús Facal Departamento de Fundamentos da Analise Económica Historia e Institución Económicas http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm
TITORIAS -HORARIO DE PRÁCTICAS - PUBLICACIÓNS - ENLACES HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL - ENLACES HISTORIA ECONÓMICA ESPAÑA- ENLACES HISTORIA ECONÓMICA DE GALICIA- RECURSOS

1º Economía Guía Docente de Historia Económica de España: Curso 2007/08
3º ADE Guía Docente de Historia Económica de España: Curso 2007/08
Textos de axuda pra comentar gráficos e cadros
Aclaracións sobor do exámen curso 2006/07

Mostra exámenes de Historia Economica Mundial (1), (2) (3) (4)

Libro de lectura obrigatoria Historia Económica Mundial Curso 2006/2007
Práctica I
Práctica II
Práctica III
Prácticas Grupo B e C Diplomatura. 2006/07
 
 Marea negra

¡ Non sexamos cómplices de Israel !

¡ FIN DA OCUPACIÓN!

¡ Paz en Palestina !!

¡ FIN DA OCUPACIÓN!

actualización 18-Ene-2011

A única muller entre homes, Factoria Vulcano ¿Cando cambiaremos as posicións?

Mulleres que obtiveron o Premio Nobel
Marcha Mundial de Mulleres     
Carta mundial das mulheres para a Humanidade
 Na Galiza
Enlaces de interés sobre economía feminista

 

Nedstat Basic - Free web site statistics María Jesús Facal Rodríguez, 2002