Profesora María Jesús Facal Departamento de Fundamentos da Análise Económica, Historia e Institución Económicas   http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm

 

 

PUBLICACIÓNS -- cursos anteriores--- ENLACES de HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL---RECURSOS HISTORIA ECONÓMICA ---ENLACES HISTORIA ECONÓMICA ESPAÑA--- ENLACES HISTORIA ECONÓMICA DE GALICIA--- ENLACES DEMOGRAFIA ECONOMICA---ECONOMIA FEMINISTA

Guía Docente de Historia Económica. Curso 2013/14.

Grado ADE, primeiro cuadrimeste.

Guia Docente Historia económica e do comercio. Curso 2013/14

Grado de Comercio, Optativa 4º segundo cuadrimestre

Docencia grupos A (información alumnado: entrada na plataforma docente FAITIC:TEMA).

Alumnado Grupo D: mentras no formalice a matrícula contactar coa profesora para a alta en FAITI: TEMA

Práctica nº 1 Grupo D1, día 8 de septembro: sobre a lectura nº 1: "El largo siglo XVII: crisis en España, depresión en Castilla" J.A Sebastían Amarilla

Manuales de referencia para curso 2013/214:
CAMPS CURA (2013) y FELIU y SUDRIÀ (2007) .
Para tema 1 Cameron: Historia Económica mundial: Desde el paleolítico al presente (2ª ed)
Calendario de prácticas e Lecturas a realizar nas clases prácticas curso 2013/2014 Grupo A- Grupo D  

 

Aclaración de dúbidas sobre a materia
 Despacho nº 431

horario titoria de despacho

primer cuadrimestre 

lúns de 11,30 a 14

lúns de 18,30 a 21

mércores de 12-13

verano: 1-06-14 al 31-07-14

lunes y martes 9-12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prensa económica Galega 1856-58

El fomento de Galicia (Prensa de A Coruña ): números ano 1858

fomento

La Oliva (períodico de Vigo): números anos 1856-1857; 1891-1892.

oliva

El iris de Galicia (prensa de A Coruña): números mayo 1857.

iris

Fonte: Galiciana Hemeroteca (prensa dixitalizada dende ano 1803-2000)

Para outra prensa dixitalizada non galega consultar os seguintes enlaces:
Historia Economica de Galicia -- Historia económica de España -- Historia Economica Mundial

 

Última actualización: 30-Jun-2014