Profesora María Jesús Facal Departamento de Fundamentos da Analise Económica Historia e Institución Económicas http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm

PUBLICACIÓNS - ENLACES HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL -cursos anteriores

-ENLACES HISTORIA ECONÓMICA ESPAÑA- ENLACES HISTORIA ECONÓMICA DE GALICIA- ENLACES DEMOGRAFIA ECONOMICA-

RECURSOS HISTORIA ECONOMICA -ECONOMíA FEMINISTA

  Guía Docente de Historia Económica de España. Curso 2009/10. Optativa, 3º ADE, segundo cuadrimeste.(alumnado: entrada en plataforma TEMA)
  silos CVPSA: 1920-1981
 

Documento a traballar na primeira titoria de aula. Curso 2009/10 . Gupos A e C do Grado de ADE.

Guía docente de Historia Económica Mundial Curso 2009-2010. Grupos A e C do Grado de ADE.

Relación de lecturas para cada un dos 6 seminarios . Curso 2009/10.Grupos A e C do Grado de ADE

Horarios de Seminarios e Titorias de Aula para os distintos grupos Curso 2009/10. Grupos A e C do Grado de ADE.

mulleres mediterraneo

Marcha Mundial de Mulleres   Carta mundial das mulheres para a Humanidade
 marcha mulleresNa Galiza

Enlaces de interés sobre economía feminista

Nedstat Basic - Free web site statistics María Jesús Facal Rodríguez, 2002