Recursos para a busca de información en Historia Económica ( 10-May-2018 )

Información
Enlaces a documentos a texto completo HE
Enlace Demografía económica
Estatísticas
-  Enlaces Historia Económica de Galicia -
Enlace Historia Económica España
Historia de presidentes y primeros ministros de diferentes países

Enlaces de Historia Económica Mundial-

 

Información

Angus Maddison (páxina web de Angus Maddison; textos y estatísticas)
Ansewers.com
(motor de busca académico; recolle material da Wikipedia, da Enciclopedia Británica on line e outras similares).
Aula virtual do Banco de España
(axuda a coñecer o funcionamento do sistema financieiro; exercicios de simulación)
Bases de datos dispoñibles na Universidade de Vigo
Bases de datos de Historia Económica en Internet

Biblioteca virtual de la Fundación Centro de Estudios constitucionales 1812 (Colección Lexislativa, Diario de Sesións de Cortes)
Catálago da Biblioteca da Universidade de Vigo
Docutren
(buscador das referencias bibliográficas e documentais dos tres grandes eidos da Dirección de Documentación e Arquivo Histórico Ferroviario da Fundación dos Ferrocarrís Españois: Biblioteca Ferroviaria, Arquivo Histórico Ferroviario e Centro de Documentación y Traducciones).
Enciclonet
(accesible só dende os ordenadores da Universidade de Vigo)
Enciclopedia de Historia Económica
(en inglés; por EH.Net)
Enciclopedia Británica
Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (Planches)
Europeana ( repositario digital europeo)
Didáctica de Historia Económica, AHEE: VII Encuentro (Comunicacións a texto completo Murcia)
Didáctica de Historia Económica, AHEE : VIII Encuentro
(Comunicacións a texto completo La Laguna)
Didáctica de Historia Económica,AHEE: otros encuentros
Docencia: Asociación Historia Economica de España y sección de publicaciones (Documentos de trabajo)
Enlaces de interés
European Route of Industrial Heritage
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPF)
German Bank Note
(History of German Bank Note)
Global Price and Income History Grup
Hemeroteca Digital Biblioteca Nacional de España
Hemeroteca Digital Galiciana
(Galicia)
Mapas Historia Universal
(dende paleolítico superior a 1960)
Oxford Latin American Economic History Database
Revistas -e (Revistas a texto completo para usuarias e usuarios da Universidade de Vigo)
Triunfo Digital
(textos dixitalizados da Revista Triunfo, dende o seu inicio ata 1976, segundo información de febreiro de 2007, iranse incorporando todos os números)

....................................................................................................................................
Información estatística e informes diversos sobre economía mundial:

Banco Mundial
Bases de datos económicos do Sector Público Español
(Instituto de Estudios Fiscais)
Banco de Pagos Internacionales (BIS, Bank for International settlements)
Banco de Inglaterra
Comisión Económica para América Latina
Comisión Económica para Àfrica
Comisión Económica para Àsia y el Pacífico
División das Nacións Unidas para a Economía e o Desenvolvemento

Estadisticas de Euroestat
Estadísticas Historicas
(Latinoamericanas)
Fondo Monetario Internacional

Groningen Growth and Development Center
(Serie de datos, variables económicas actualizadas dende 1950, Universidad de Groningen)
Global Price and Income History Grup
Instituto Nacional de Estadística
(estatísticas históricas: anuarios estatísticos e censos de poboación)
Instituto Nacional de Estadística (portal divulgativo, encontraras Historia de las estadísticas en España así como nociones básicas de estadística: probabilidad, desciptiva e inferencia)
Índice de Desenvolvemento Humano (Nacións Unidas; a serie comenza en 1990; inclúe un IDH dende 1960) MERCOSUR (Mercado Común del Sur en Latinomerica; información útil sobre funcionamiento, obexetivos, evolución)
NAFTA (Acordo de Libre Comercio de America do Norte, en francés, inglés e español, información util, tratados )
Organización Mundial do Comercio (atoparédes os acordos anteriores á OMC, é decir as diferentes rodas do GAT)
OCDE
Penn Word Table ( serie cronologica de cuentas nacionales de 188 países entre 1950-2004)

..................................................................................................................................................
Documentos a texto completo HE:
Artículos  e ilustracións  de Historia Universal e Historia Económica
(en cada tena hai unha pestana "contextos": contén un índice xeneral po lo que te podes mover mellor)
Documentos de Traballo da Fundación Empresa Pública (1992-2003)
Estudios de Historia Económica do Banco de España (Serie Roja)

Textos significativos de Historia do Pensamento Económico (en inglés)
The Economic History   Working Paper Series 
(Departament of Economic History, London School of Economics and Political Science)

.............................................................................................................................................

Páginas de historia de presidentes y primeros ministros de diferentes países:

History of 10 Dowing Strett: British prime minister
History of White Wouse: Presidents
La République de la France