Profesora María Jesús Facal Departamento de Fundamentos da Análise Económica, Historia e Institución Económicas   http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm

PUBLICACIÓNS --- cursos anteriores--- ENLACES de HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL---RECURSOS HISTORIA ECONÓMICA ---ENLACES HISTORIA ECONÓMICA ESPAÑA--- ENLACES HISTORIA ECONÓMICA DE GALICIA--- ENLACES DEMOGRAFIA ECONOMICA

 

Guía Docente de Historia Económica. Curso 2012/13. Grado ADE, primeiro cuadrimeste, grupo A y grupo D

(alumnado: entrada na plataforma TEMA).Lecturas a realizar nas clases prácticas

berbes

Barcos de pesca a vela e vapor, Porto do Bérbes (Vigo) antes do recheo (arquivo Pacheco).

 

enlaces sobre economía feminista

María Jesús Facal Rodríguez, 2002.

ultima actualización: 27-Jun-2012