escudo2.gif (1735 bytes)
Fac. CC. Económicas e Empresariais
Departamento:Fundamentos da Análise Económica 
e Historia e Institucións Económicas
HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL
1º L.A.D.E., Curso 2002-2003


Exames     Profesora: Mª Jesús Facal Rodríguez
    cfacal@correo.uvigo.es


Fábrica de conservas en Vigo, anos 40   

 


  
     


 © María Jesús Facal Rodríguez, 2002