HISTORIA ECONÓMICA

Profesora: Mª Jesús Facal Rodríguez
    cfacal@correo.uvigo.es

Curso 2002-2003 
Curso 2003-2004 
Curso 2004-2005 Curso 2005-2006
Curso 2006-2007
Curso 2007/2008 Curso 2008/2009 Curso 2009/2010 Curso 2010/2011
Curso 2011/2012
Curso 2012/2013

Curso 2013/2014
Curso 2014/2015
Curso 2015/2016
Curso 2016/2017
Curso 2017/2018
Curso 2018/2019


escudo2.gif (1735 bytes) Fundamentos da Análise Económica 
e Historia e Institucións Económicas

 


 

NON A OCUPACIÓN 

ILEGAL DE IRAQ

Recursos para a busca  de información 

Enlaces de interese 

Actividades en Vigo relacionadas coa Historia Económica 

Marea negra 

Guerra y post-guerra en Irak


 © María Jesús Facal Rodríguez, 2002